%100'E YAKIN KESİN VE KALICI ÇÖZÜM

%100'E YAKIN KESİN VE KALICI ÇÖZÜM

%100'E YAKIN KESİN VE KALICI ÇÖZÜM

%100'E YAKIN KESİN VE KALICI ÇÖZÜM

 

SİZE HUZURSUZ BACAK HASTALIĞI İÇİN YENİ BİR METOT VE BAKIŞ AÇISI SUNUYORUM

RLS’nin kalıcı tedavisi için size tanıtmak istediğim SAĞTÜRK METODU onlarca yıla dayanan yoğun sürekli bir çalışmanın ürünüdür.

SAĞTÜRK METODU, RLS- Restless Legs Sendrom tedavisinde büyük oranda kesin, geri dönüşsüz, iğnesiz, ilaçsız, yan etkisiz tedavi sağlamaktadır. SAĞTÜRK METODU uzun yıllara dayanan deneyim sonrası gözlemlenmiş ve sonuçları kanıtlanmış bir metottur.

SAĞTÜRK METODU’nun tıp araştırmalarına yeni boyutlar kazandıracağı inancı uygulayıcılar, araştırmacılar ve hastalar tarafından benimsenmekte ve kucaklanmaktadır.

SAĞTÜRK METODU RLS- Huzursuz Bacak Hastaları, onların yakınları ve onlara tedavi hizmeti sağlayan kuruluşlar için bir umut sunmaktadır.

Tamamen konvansiyonel tıbbın metotlarını kullanmasına rağmen dünyada az çalışılmış biyofizik- alt grup olarak ta insan elektrisitesi esasından hareket eder. Metot kombine ve zor reçete edilebilir bir durumdadır. Bunun sebebi, “Hastalık yoktur, hasta vardır” ilkesi ışığında, her bir hastada farklı reçetelerin uygulanması olarak gösterilebilir. RLS’de:

  • Drugs used to treat Parkinson’s Disease-Dopaminerjik Drugs ve birlikte adjuvanlar,
  • Minör-major trankilizanlar ve sedatif-hipnotic medication,
  • Analgesic medication- Marijuana- opium alkoloidleri dahil,
  • Mineral ve vitamin takviyeleri (özellikle demir)
  • Antidepressant Medication, vs,

gibi başlıklar altında100 den fazla ticari ilaç ya da ilaç hammaddesi kullanılmaktadır. Non convantionel ve alternatif tıpta 40’ın üstünde bitki, enzim ve yöntemden yararlanılmaya çalışılmaktadır. Vibratörler ve ekstremitelere uygulanan değişken basınç cihazları ile tedavi spinal cord’a elektrik stimulatorları yerleştirme teşebbüsü dahil şimdiye kadar elde edilen sonuçlar ortadadır. Bu işle uğraşan bilim insanlarının nörotransmitter, nöromodülatörlerin ya da reseptörlerinden hipnotize edilmiş derecede vazgeçmemelerinden kaynaklanan bir skolastik yapıdır bu başarısızlık. RLS’ye benzer hastalık ve semptomlarının RLS’den ayırıcı özelliği RLS’nin sirkadyen ritimle bağlantısıdır. Bu konuda binlerce makale arasında yayın azlığı manidardır. Yayınlardaki yoğunluk dopamin, gama aminobutirik asit, glutamat ağırlıktadır.

Bu tutucu yapıda ilerleyen hiç kimse bir RLS hastasının trajik ıstırabını paylaşamaz. Hiç kimse ölüm riskini bertaraf edemez. Hiç bir bilim insanının bu ilaçların yan etkilerini kaybettirecek gücü yoktur.

Ayrıca tıbbın ampirik yapısı, öğrenci ile hocası arasındaki kohezyon bağ yani usta-çırak ilişkisi bir başka düşünceye alan bırakmamaktadır. Ön yargılardan ayrılıp Prof Dr. Richard Allen’in dediği gibi “başka tarafa bakmak “ zamanı gelmiştir. SAĞTÜRK METODU’NUN kesin sonuçların incelenmesi, RLS’nin fizyo-patolojisini daha gerçekçi anlamaya yardımcı olacaktır.

İzninizle bir anekdotu burada nakledeceğim:

“Almanya’dan bir hastamız “Hatice Üçpınar” (web sitemizde) çocukluğundan beri diyalize girmektedir ve şiddetli RLS hastasıdır. Almanya’da ve Türkiye’de haftada 3 gün 5’er saat makinaya bağlanmaktadır. Bayan Üçpınar Türkiye’de RLS tedavimizin 5 inci evresinde iken Almanya’ya döndü ve diyalize gitti. Bilindiği gibi 5 saat hareketsiz kalmak bir RLS hastası için mümkün değildir. Daha önce diyaliz esnasında çok sık jerkleri olan Mrs Üçpınar sükunet içinde otururken Nefrolog olan ve kendisini yıllardır tanıyan doktorlar hayretle hangi ilacı kullandığını sormuşlar. 0 Türkiye’de tedavi olduğunu, hiç bir ilaç, bitki kullanmadığını söylemiş. Üç uzman doktor onun anlattıklarına inanmamış ve tıpta bu hastalığın tedavisinin olmadığını söylemişler. Dördüncü doktor ise hangi yöntemle tedavinin uygulandığını sormuş yalnızca. “

Ortaçağdan kalma bir karikatür vardır. Yeniden rastlayamadım. Ortaçağdan günümüze geldiğine göre muhtemelen çok gülünmüştür. “ Morgda mermer bir masa üzerinde çıplak adam yattığı yerden dirseği üzerine dayanmış, başucunda duran iki kişiye gülerek bakmaktadır. İki kişiden birinin balonunda;

-“Bakın hakim bey öldüğünü zannettiğimiz kişi kalkmış bize gülüyor!”

Hakimin balonunda da şunlar yazılıdır:

-“Olamaz öyle şey! Onun ölü olduğuna dair elimizde doktor raporu var!”

RLS tedavisinde kullanılan SAĞTÜRK METODU’nda tedaviler non-invaziftir. bir testin ardından modüle edilmiş galvanik akım jeneratörleriyle bifazik kare dalgalar yoluyla bazı vücut bölgelerindeki spesiyal noktalar üzerine elektropedler konularak ve 3000 ya da daha küçük gauss değerinde statik magnetler kullanılarak, değişik zaman dilimleri içinde uygulanmaktadır. Gerektiği zaman Electrical Muscle Stimulation EMS ve sinüs akımdan da faydalanılmaktadır. Periferden ve omuilikten (tDCS-transcutanius spinal cord direct current stimulation) Merkezi Sinir Sistemini etkilerken çift girişim kullanıldığı için kişi alpha ritmine ve rölaksasyona sokulmaya çalışılmaktadır. Tedavi sonuçlarına bakıldığında 9P24 ve 9P23 yerleşimli genlere etki yapıldığı, beynin plastisitesinde yapılan düzelmenin hastalığın çok uzun yıllar tekrarlanmamasına sebep olduğu ve herediter yapısının onarıldığı düşünülmektedir. Bu konuda bir yayın yapmadığım için hastalığın fizyopatolojisi ile ilgili öngörülerimi açıklamayacağım. Özetle rasyonel pratik yaklaşımım şudur. Eugmentasyondaki hasta metoda ve tedaviye ikna olursa gelir, tedavi süresine sadakatle uyar ve sonucu dostlarına aktarır.

RLS hastalarına yardım etmek amacıyla kurduğunuz vakfın, bu dünyadaki ilk ve tek geri dönüşsüz tedaviden yararlanmasını düşünen öncü bir kuruluş olmak isterseniz eğer lütfen www.restlesslegs.gen.tr web sitemizin İngilizce sayfalarını okuyup okaysagturk@gmail.com adresime mail atarak irtibata geçebilirsiniz. RLS’nin muhtemelen İngiltere’de prevalansı 5-7% arasındadır. Bu tedaviye muhtaç pek çok kişinin ümidi olmak bir hümanite sorumluluğudur.

Okay Sağtürk

Güncel Haberler

Öfkeli Muhalefet

“Sana benim gibi düşün demiyorum. Sadece düşün diyorum.”

Augustus Desiré Waller /1856-1922) adında bir fizyolog St. Marius Tıp fakültesi Fizyoloji öğretim görevlisi olarak çalışıyordu. Ayrıca Londra’daki evinde bir laboratuvar kurmuş, çoluk çocuk herkes bu laboratuvarda deneyler yapıyordu. Ev halkı sanki bir yarış içindeydi.

İtalyan fizikçisi Carlo Matteucci (1811-1868) 1842’de hayvanlarda kalp atışı öncesi bir elektrik akımının doğduğunu ispat etmişti. Aslında hayvanlarda elektrik konusu çok eski idi. 5. Yüzyılda yaşamış olan Eustathius, Tiberus’un azat edilmiş kölesindeki gut hastalığının bir elektrik yılan balığı ile tedavi edildiğini yazmıştı.

Huzursuz Bacak

BD’nin resmi kuruluşu (NIH) National Institudes of Health (Ulusal Sağlık Kuruluşu)‘nun Restless Legs Syndrome (Huzursuz Bacaklar Sendromu)-RLS için yaptığı tanım bütün dünyada kabul görmüştür. Buna göre RLS’nin tanımında 4 temel kriter vardır.

Yaşanan İlginç Olaylar

Ben Hatice Üçpınar. Ben daha önce bu web sitesinde Okay Sağtürk’e ve RLS Huzursuz Bacak Sendromu ile ilgili metot uygulayıcılarına teşekkür etmiştim. Bir ömür boyu sürecek bir dertten kurtuluyorsanız eğer, kuru bir teşekkürün insanda nasıl bir yetersizlik ve eksiklik yarattığını da bilirsiniz. Huzursuz Bacak Tedavisi ile sevince kavuşmuş kişiler kendilerini birbirlerine çok yakın hissederler. Onlar bu korkunç ıstırabın, bütün hastalarında bitmesi için duacıdır. Bunun için sisteme , gördükleri tedaviye tam anlamıyla sahip çıkmak isterler.

Bu konuda başımdan geçen bir olayı açıklamak istiyorum. Genç görünüşüme rağmen 42 yaşıma giriyorum. Çocukluğundan beri böbrek yetersizliğinden ötürü diyaliz hastasıyım. Gerek Almanya’da, gerek Türkiye’de haftada 3 kez 4-5 saat arası diyalize giriyorum. Bu yıl içinde (2017) Almanya’ya döndüğüm sırada doğal olarak diyalize girdim. Oradaki Uzman Doktorlar, Nefrologlar beni yıllardır tanırlar. Huzursuz Bacak hastaları çok iyi bilir, diyaliz sırasında bacaklarda atış, yani jerk olmadan o kadar süre oturmak mümkün değildir. Türkiye’de Huzursuz Bacak tedavisinden sonra oraya tekrar gittiğim için Huzursuz Bacak ile ilgili herhangi bir rahatsızlığım oluşmadı. Eskiden diyaliz sırasında sürekli istem dışı hareket ettiğimi bilen doktorlar başıma toplandılar. Hangi ilacın beni iyileştirdiğini sordular. Hiçbir ilaç kullanmadığımı söyledim. “Türkiye’de özel tedavi oldum!” dedim. Her üç doktor kafa salladılar, “OLAMAZ!” dediler. “Niçin” dedim, “Gördüğünüz gibi Huzursuz Bacakla ilgili herhangi bir rahatsızlık duymuyorum!” Her doktor bir diğerini destekleyerek bana bütün tıp literatürlerinde bunun tedavisinin dünyada olmadığını, belki de benim Huzursuz Bacak hastası olmadığımı söylediler. Benim Hastalık teşhisimi Almanya’da Üniversitede Nöroloji bölümündeki profesörler koydu. Ben yıllardır bu hastalıkla ilgili yüzlerce bilimsel, yarı bilimsel makale okudum. Onlarca uzman doktorla konuştum. Ve yıllarca kahır kahır içinde bu hastalıkla boğuştum ve hep yenik düştüm. Ona rağmen üç doktor da ne söylüyorlardı. Biraz sonra orada uzun zamandır görevli olan dördüncü doktor geldi yanıma. Metodu, tedavi biçimini sordu.. Anlattım. Her hangi bir cevap vermeden gitti.

Daha sonra aylarca haftada 3 gün yapılan diyalizlerde her hangi bir atma olmadı. O zaman gördüm ki Huzursuz Bacak hastalarının gerçekleri açıklaması, bilimi gerileten yanlış ön yargıları aşması çok zor.